Podłączenie nagrzewnicy do gazu LPG.

Podłączenie nagrzewnicy gazowej GH, do gazu LPG Podłączenie nagrzewnicy do gazu LPG.Podłączenie nagrzewnicy gazowej GH do gazu LPG. Najlepszym rozwiązaniem jest podłączenie nagrzewnicy gazowej GH z zamkniętą komorą spalania do zbiornika LPG znajdującego się na zewnątrz. Zbiornik można kupić lub wydzierżawić u dostawcy gazu LPG. Dzwoń w sprawie dzierżawy 41 3624026. Podłączenie zbiornika gazowego musi spełniać warunki p. pożarowe i budowlane. Dokładne wytyczne są na 49 stronie paragrafu 179 warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.      Zbiornik gazu LPG Przy braku możliwości podłączenia nagrzewnicy do zbiornika LPG można podłączyć nagrzewnicę do butli 11 lub 33 kg. Butle są z propanem lub propanem-butanem. Przy podłączeniu do butli LPG ważne jest aby dobrać odpowiedni rozmiar butli gazowych. Dobór wydajności reduktora gazowego do mocy urządzenia jest również istotny. Np nagrzewnica o mocy 25 kW podłączona do małej butli 11 kg będzie powodowała szronienie butli przez zbyt duży pobór gazu. W takim wypadku należy zwiększyć wielkość magazynową butli gazowych poprzez zwiększenie ich ilości i zastosować...
Read More

Wyrzut spalin/pobór powietrza w nagrzewnicy gazowej Sun-Beam.

Wyrzut spalin/pobór powietrza w nagrzewnicy gazowej z zamkniętą komorą spalania. Nagrzewnica gazowa z zamkniętą komora spalania posiada następujące możliwości wyrzutu spalin/ poboru powietrza do spalania: Podłączenie rura w rurze, przy tym podłączeniu rura wyrzut spalin (średnica 60 mm dla modeli GH0618 i GH0825) znajduje się wewnątrz rury z poborem powietrza. Przykład wylotu spalin/ wlotu powietrza do spalania. Wylot spalin/wlot powietrza Podłączenia wyrzutu spalin do jednej rury i wyprowadzenie jej na zewnątrz. Pobór powietrza do spalania z wnętrza hali. Przy tym sposobie podłączenia powietrza do spalania znacznie podnosi się sprawność nagrzewnicy, ponieważ powietrze przeznaczone do spalania będzie miało wyższą temperaturę. Podłączenia przewodu spalinowego jednym przewodem spalinowym i podłączenie powietrza do spalania drugim przewodem. Wyloty spalin powinny być wykonane ze stali nierdzewnej odpornej na działanie spalin wydobywających się z komory spalania nagrzewnicy gazowej. Przewody spalinowe powinny być dobrze uszczelnione, aby spaliny nie zostawały wewnątrz pomieszczenia. Długość przewodu spalinowego nie może przekraczać maksymalnej długości podanej w instrukcji obsługi i montażu. Pełna oferta przewodów spalinowych na stronie sklepu...
Read More

Zużycie gazu w nagrzewnicy gazowej z zamkniętą komorą spalania.

Zużycie gazu w nagrzewnicy gazowej zależy od kilku czynników: Temperatura jaką utrzymujemy w pomieszczeniu. Np. zużycie gazu przy temperaturze w pomieszczeniu 21 C jest o wiele większe niż przy temperaturze 16 C. Wraz ze wzrostem utrzymywanej temperatury w pomieszczeniu zużycie gazu znacząco się powiększa. Przykładowe maksymalne zużycie gazu. Ilość godzin pracy nagrzewnicy gazowej. Nagrzewnice gazowe sterowane termostatem pracują w godzinach w których jest potrzebne ciepło w pomieszczeniu. Przy ogrzewaniu pomieszczenia do temperatury 20 C przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę zużycie będzie o wiele większe niż ogrzanie pomieszczenia do temperatury 20 C przez 5 dni w tygodniu i 8 godzin dziennie, a w pozostałych godzinach utrzymywanie temperatury dyżurnej 10 C. Izolacja termiczna pomieszczenia. W zależności od rodzaju przegród i ich stopnia izolacji termicznej straty ciepła rosną lub maleją. W starej hali przemysłowej zużycie gazu w nagrzewnicy gazowej z zamkniętą komorą spalania jest o wiele większe niż w nowoczesnej hali wybudowanej przy użyciu nowoczesnych materiałów budowlanych. Sposób dostarczania powietrza do spalania...
Read More

Dobór nagrzewnicy gazowej.

Dobór nagrzewnicy gazowej powinien być dokonany na podstawie bilansu energetycznego budynku, który ma być ogrzewany. Dla celów szacunkowych można założyć, że w w budynku średnio ocieplonym potrzebne jest około 60 W/m3. Dobór nagrzewnicy gazowej powinien być dokonany przez doświadczonego fachowca. Przykład: Hala przemysłowa ma wymiary 12x 36 m i wysokość 4 m. Kubatura wynosi V=12x36x4=1728 m3 . Czyli powinniśmy zainstalować nagrzewnice o mocy 1728 x 60 = 103 680 W= 103,68 kW. Do powyższej hali dobieramy 3 nagrzewnice, dwie o mocy 46 kW GH0845 i jedną o mocy 25 kW GH0825, razem 117 kW. Możemy Ci pomóc w doborze nagrzewnicy gazowej. Skontaktuj się z naszym konsultantem 413624026 www.sun-beam.pl Nagrzewnica gazowa powietrza z wyrzutem spalin ...
Read More

Jakim gazem zasilać nagrzewnice gazowe?

Częstym pytaniem jest jakim gazem można zasilać nagrzewnice gazowe?Nagrzewnice gazowe serii GH (np. GH 0618) mogą być zasilane gazem ziemnym lub gazami płynnymi, takimi jak propan i propan-butan (LPG). Informacje na temat zasilania nagrzewnic Propan i propan-butan w zbiornikach. Do zbiorników gazowych gaz płynny jest dostarczany cysternami. Można zakupić swój zbiornik lub wydzierżawić go od firmy zajmującej się dostawami gazu. Propan i propan-butan w butlach. Butle istniejące w handlu mają wielkości 11 i 33 kg. Mogą zawierać propan lub propan butan. Butle mogą być łączone w zestawy butlowe do 6 sztuk. Reduktor automatyczny ...
Read More